กำหนดค่าโปรแกรม เปลี่ยนรหัสผ่าน กำหนดค่าโปรแกรม เปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบรายงานข้อมูลการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า สามารถเรียกดูได้โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทะเบียนผู้ป่วยที่บันทึกในระบบ บันทึกข้อมูลใหม่ในระบบ กลับหน้าหลักระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
แบบบันทึกระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
แบบบันทึกการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในพื้นที่ระดับจังหวัด 
รหัสหน่วยบริการ ชื่อสถานบริการ 
ประจำเดือน
  ปฏิทิน
บันทึกข้อมูล
วันที่ให้บริการ
  ปฏิทิน
ชื่อ - สกุล
ชื่อ  สกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
  ค้นหาทะเบียนผู้ผ่านการเฝ้าระวัง
อายุ
จังหวัด
รับบริการครั้งที่
  *เลขที่ครั้งรันอัตโนมัติจากฐานข้อมูล
ผลการคัดกรอง
1.มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า(+ve)   2.ปกติ(-ve)  
คะแนน 9Q
คะแนน 8Q
รหัสกลุ่มเสี่ยง
1.ผู้ป่วยโรคทางกายเรื้อรัง   5.ผู้ที่มาโดยอาการซึมเศร้าชัดเจน  
2.หญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด   6.ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายหลายอาการหาสาเหตุไม่ได้  
3.ผู้มีปัญหาสุรา ยาเสพติด   7.กลุ่มที่มีการสูญเสีย คนที่รักหรือสินทรัพย์จำนวนมาก  
4.ผู้สูงอายุ   8.อื่นๆ  
รหัสโรคซึมเศร้า จากการวินิจฉัยของแพทย์
(เฉพาะ รพช. รพท.)
การดูแลช่วยเหลือ
1.ให้สุขภาพจิตศึกษา   4.SATIR  
2.ให้การปรึกษา   5.รักษาด้วยยา  
3.CBT   6.อื่นๆ  
ส่งพบแพทย์/ส่งต่อ
1.ส่งต่อ   0.ไม่ได้ส่งต่อ  
กิจกรรมการให้บริการ
1.คัดกรอง/ประเมิน   4.ติดตามการรักษา  
2.วินิจฉัยโรค   5.เฝ้าระวังการกลับซ้ำหลังยุติการรักษา  
3.รักษา/ช่วยเหลือด้านจิตใจ      
หมายเหตุ