กำหนดค่าโปรแกรม เปลี่ยนรหัสผ่าน กำหนดค่าโปรแกรม เปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบรายงานข้อมูลการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า สามารถเรียกดูได้โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทะเบียนผู้ป่วยที่บันทึกในระบบ บันทึกข้อมูลใหม่ในระบบ กลับหน้าหลักระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
Untitled Document
   
 
 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จำแนกตามพื้นที่   
    
พื้นที่ ชาย หญิง รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
 
รวม - -
Chart.