กำหนดค่าโปรแกรม เปลี่ยนรหัสผ่าน กำหนดค่าโปรแกรม เปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบรายงานข้อมูลการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า สามารถเรียกดูได้โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทะเบียนผู้ป่วยที่บันทึกในระบบ บันทึกข้อมูลใหม่ในระบบ กลับหน้าหลักระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
Untitled Document
ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยในระบบที่ลงทะเบียน 
*การค้นหา กรอกเลขที่บัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก เสร็จแล้วกด ค้นหา
ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยในระบบที่ลงทะเบียน แยกตามวันที่ 
*เลือกข้อมูลจากวันที่ ตั้งแต่วันที่ ปฏิทิน    ถึงวันที่ ปฏิทิน    

ทะเบียนผู้ป่วยที่บันทึกคัดกรองในระบบทั้งหมด  
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
รหัสประชาชน รหัสโรค ผล 2 Q ผล 9 Q ผล 8 Q วันที่แก้ไขล่าสุด แก้ไข

ผู้ป่วยที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ แต่หน่วยบริการไม่ได้ลงทะเบียนเอง สามารถดูข้อมูลได้  แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้    แก้ไขรายละเอียดข้อมูล  ลบข้อมูลออกจากระบบ
*ผลการคัดกรอง 1=มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 2=ปกติ