ทางเราจะปรับปรุงรายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทุกวันที่ 25 ของเดือน


ไฟล์รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแยกรายเดือนปีงบประมาณ 2556-2559 (PDF) อายุ 60 ปีขึ้นไป

ภาพแสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้งประเทศและแยกรายเขตสุขภาพ (AHB) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

Responsive image

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่

ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Tel. 045-352-599 Fax. 045-352-598
Mobile. 085-6467346
Email: depression54@hotmail.com ; info@thaidepression.com